Boendestöd

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och i närmiljön, till personer med psykisk funktionsvariation.

Stödet utformas individuellt och bygger på din medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren kan ge dig stöd med:

  • motivations- och aktiveringsstöd
  • att strukturera vardagen och hitta rutiner
  • att hålla dygnsrytmen och sköta hygien
  • att utföra hushållssysslor, städ, tvätt, handla, laga mat etc.
  • att upprätthålla sociala kontakter
  • att bistå vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.

Insatsen boendestöd ansöker du om hos en biståndshandläggare. Använd vår blankett för att ansöka.

Blankett för ansökan om boendestöd , 165 kB.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023