Tolk

Om du inte behärskar svenska språket eller har behov av teckenspråks/döv-blindtolk eller vuxendövtolk har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet.

En tolk förmedlar det som sägs. Anhöriga och vänner är inte lämpliga som tolkar, dels är det svårt att bedöma deras yrkeskunskaper, dels vet du inte om de är opartiska eller ej. Barn ska aldrig användas vid tolkning då de får ett orimligt ansvar och föräldrarnas roll kan undergrävas. Det är kostnadsfritt för dig att använda dig av tolk vid kontakter med kommunen.  

Du har rätt till tolk om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska eller har en funktionsnedsättning som kräver tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd.

Du som ska besöka en handläggare i vår kommun och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk. Kontakta vår kommunväxel så ser vi till att du får kontakt med rätt person vid behov av tolk.

1177:s information om tolkning till mitt eget språk Länk till annan webbplats.

Du som ska besöka en handläggare i vår kommun och har behov av teckenspråks-/dövblindtolk eller vuxendövtolk kontaktar vår kommunväxel så ser vi till att du får kontakt med rätt person för bokning av denne.

Tolkcentralen i Dalarna Länk till annan webbplats.

1177:s information om tolktjänst vid funktionsvariation Länk till annan webbplats.

Tolken har alltid tystnadsplikt om vad det pratas om i samband med ett uppdrag. Dessutom lyder tolkar under samma tystnadsplikt som gäller de myndighetspersoner som de ska tolka för. Om det föreligger risk för jäv är tolken skyldig att avstå från uppdraget..

Senast uppdaterad: 24 april 2024