Hemsjukvård

Som kommun utför vi hemsjukvård på primärvårdsnivå upp till sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast/fysioterapeut.

Om du har en funktionsvariation som begränsar dig i din bostad kan du i vissa fall söka bidrag för att få ditt hem anpassat efter dina behov. Bidraget ska ge dig med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget boende. En arbetsterapeut kommer hem till dej och gör en bedömning som ligger som underlag för beslut om eventuell bostadsanpassning.

Till bostadsanpassning

Barn- och ungdom som inte fyllt 20 år: Gratis vård

Avgift för sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om du inte är hemma på avtalad tid: 380 kronor + 50 kronor faktureringsavgift.

Avgift för hemsjukvård och enstaka hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024