Hemlös

Hemlöshet kan se ut på varierande sätt, och ha många olika orsaker. Bostadsmarknaden är ofta särskilt tuff för den som saknar arbete och inte har ett kontaktnät av vänner och familj.

Hjälp vid speciella skäl

Generellt är det inte kommunens uppgift att ordna bostäder till personer som är hemlösa, om det inte finns speciella skäl. Speciella skäl kan vara att du tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruks- eller beroendeproblematik.

Kommunen har också, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att alla invånare får det stöd och hjälp hen kan behöva, och har därmed ett stort ansvar i att motverka hemlöshet.

Kontakt vid behov av stöd/hjälp

Har du en bostad i dag och riskerar att bli vräkt på grund av exempelvis skulder, kan du kontakta en socialsekreterare för att få information och råd. Är du i ett allvarligt beroende eller missbruk som lett till att du förlorat tak över huvudet, kan du kontakta en socialsekreterare som arbetar med beroendeproblematik.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024