Bostadsanpassning

Om du har en funktionsvariation som begränsar dig i din bostad kan du i vissa fall söka bidrag för att få ditt hem anpassat efter dina behov. Bidraget ska ge dig med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget boende.

Badkar med stödhandtag. Bostadsanpassning.

Montering av ett så kallat stödhandtag är exempel på en enkel åtgärd för bostadsanpassning.

Vi kan hjälpa till med bidrag för en anpassning av en permanentbostad till dig som är hindrad av din funktionsvariation. Du kan få bidrag till åtgärder som är nödvändiga för att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidraget är behovsprövat. Din ansökan ska lämnas in tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att du faktiskt behöver den sökta anpassningen. Om det handlar om stora anpassningar bör intygskrivaren också lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.

Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsvariation ska du ange barnet som sökande av bidrag. Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt.

Medgivande

Du som har en bestående eller långvarig funktionsvariation kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan leva så normalt som möjligt i ditt eget hem.

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan alltså inte få bidrag för ditt fritidshus.

Här kan du läsa Vansbro kommuns riktlinjer gällande bostadsanpassningsbidrag , 567.6 kB..

Du kan få bidrag för att underlätta vissa viktiga sysslor och fasta funktioner i hemmet. Med fasta funktioner menas sånt som man normalt inte tar med sig om man flyttar.

Exempel på funktioner du kan få bidrag för:

 • Förflytta sig i bostaden
 • Sova och vila
 • Sköta hygienen
 • Laga mat och äta
 • Ta sig in och ur bostaden

Exempel på vad bidraget kan användas till:

 • Ta bort trösklar
 • Montering av stödhandtag eller räcken
 • Anpassning av nivåskillnader med hiss eller ramp
 • Byte av badkar mot dusch
 • Installation av spisvakt
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum
 • Installation av dörrautomatik på lägenhetsdörr, entrédörr, hissdörr och dörr till allmänt utrymme

Åtgärderna får inte ersätta normalt bostadsunderhåll.

Om ditt behov av en anpassning kan lösas med hjälpmedel från kommunen eller regionen så får du inget bidrag till bostadsanpassning. Exempel på det kan vara en badbräda till ditt badkar.

Du får heller inte bidrag till åtgärder som beror på byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll, avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner.

Du får vanligtvis inte heller bidrag om din bostad inte följer lagens krav på tillgänglighet och användbarhet, för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det inte är du som söker som byggt eller renoverat huset kan du däremot ha rätt till bidrag ändå.

För att du ska kunna få bidrag så kan du behöva medgivande för anpassningen. Här är några exempel:

 • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
 • För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
 • Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.
 • I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Det är alltså viktigt att medgivandet du får är skriftligt och att det framgår vad som gäller om du eventuellt flyttar.

Du äger själv den anpassning som du fått bidrag för. Du har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen. Du har även ansvar för service och besiktning om anpassningen kräver det.

Du kan ansöka om bidrag för reparationer, service och besiktning av anpassning av teknisk produkter . Du får inget bidrag för service och reparationer om du använt anpassningen på fel sätt.

Du bör se över din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig för din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder.

Det handlar om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Om du själv begär in offert måste entreprenören ha F-skattsedel. Det är alltid du som är beställare gentemot entreprenören.

Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassning. Det beror på att konsumenttjänstlagen ska gälla för dig i ditt hem, där anpassningen utförs. Däremot kan vi hjälpa dig med beställningen. Om du vill att handläggaren ska beställa och hjälpa dig i kontakten med entreprenören så fyller du i en fullmakt. , 312.6 kB.

I ärenden med stora anpassningar kan handläggaren kräva in en kopia på anbud/offert eller kostnadsberäkning, plan- och uppställningsritningar samt ritningar över bostaden före respektive efter ändring/anpassning.

Ibland krävs det bygglov för anpassningen eller anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (gäller bland annat hiss). Bygglovsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hanteras av Plan- och byggenheten. De nås också på telefon 0281-752 06 eller 0281-752 52 måndagar klockan 10-12, och onsdagar klockan 13-15.

Läs mer om bygglov här

Observera att Rot-avdrag inte kan nyttjas samtidigt med bidrag till bostadsanpassning.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022