Hemtjänst

Om du har fått svårt att klara av hushållssysslor och den dagliga omvårdnaden själv, kan du ansöka om hemtjänst.

Om du har fått svårt att klara av hushållssysslor och den dagliga omvårdnaden själv, kan du ansöka om hemtjänst.Hemtjänsten kan hjälpa dig med det som du har svårt att klara av i det egna boendet. När du ansöker om hemtjänst så gör våra biståndshandläggare en behovsprövning av just dina specifika hjälpbehov.
Insatserna ser därför olika ut för varje person.
Hemtjänst brukar delas upp i två kategorier:

  1. Personlig omsorg: Hjälp med exempelvis personlig hygien, förflyttningar, toalettbesök eller på- och avklädning.
  2. Service i hemmet: Till exempel städning, hjälp med tvätt och klädvård, tillsyn och inköp. Du kan även ansöka om larm Länk till annan webbplats. samt matdistribution Länk till annan webbplats..

Hemtjänsten har personal dygnet runt. Om du vill ansöka om hemtjänst så tar du kontakt med våra biståndshandläggare. De utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Ansökningsblankett , 165 kB. ang insatser enligt SoL

Senast uppdaterad: 2 juni 2022