Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Man skjutsar en kvinna i rullstol

Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att göra bedömningar av hjälpmedelsbehov. Utifrån bedömningen kan du sen få låna eller köpa ett hjälpmedel. Kontakta oss för en bedömning av ditt behov.

Nytt om avgifter från och med 2023-01-01:

Den 1 januari 2023 införs i Dalarna nya patientavgifter för hjälpmedel kopplat till ett högkostnadsskydd.
De hjälpmedel som hittills haft en avgift på 150 kr, till exempel manuell rullstol och
kognitiva hjälpmedel, får från 1 januari 2023 en avgift på 250 kr.

Ett nytt högkostnadsskydd införs, gemensamt för Region Dalarna och kommunerna. Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver
betala i patientavgift för hjälpmedel under en period på tolv månader.
När du betalat sammanlagt 1300 kronor på mindre än tolv månader får du ett
frikort. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av den
tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.

Läs mer i Region Dalarnas broschyr. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter. Några exempel på hjälpmedel är:

  • Rollator
  • Rullstol
  • Toalettstolsförhöjning
  • Minneshjälpmedel

Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv, de flesta är dock lånehjälpmedel och du betalar enbart en engångsavgift på 250 kronor. Eventuella hjälpmedelskostnader faktureras.

Nytt från och med 2023-01-01:
Ett nytt högkostnadsskydd införs, gemensamt för Region Dalarna och kommunerna. Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket brukaren behöver
betala i patientavgift för hjälpmedel under en period på tolv månader.
När brukaren betalat sammanlagt 1300 kronor på mindre än tolv månader får hen ett
frikort. Frikortet talar om att hen inte behöver betala mer under resten av den
tolvmånadersperioden, räknat från sitt första besök.

  • Alla lånehjälpmedel som du inte behöver längre ska lämnas tillbaka
  • Hjälpmedlet ska göras rent före inlämning
  • Hjälpmedlet kan lämnas in till kommunrehab, Bäckaskog

Ansvarsområde Dala-Järna/Nås, Bäckaskogs äldreboende, korttidsboende:
• Arbetsterapeut 0281-751 62
• Sjukgymnast 0281-751 54

Ansvarsområde Vansbro/Äppelbo, Söderåsens äldreboende, Berghedens äldreboende, korttidsboende:
• Arbetsterapeut 0281-751 52
• Sjukgymnast 0281-751 54

Telefontid helgfri vardag 08:00-09:00.
Annan tid telefonsvarare, lämna meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Senast uppdaterad: 11 september 2023