Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Man skjutsar en kvinna i rullstol

Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att göra bedömningar av hjälpmedelsbehov. Utifrån bedömningen kan du sen få låna eller köpa ett hjälpmedel. Kontakta oss för en bedömning av ditt behov.

De finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter. Några exempel på hjälpmedel är:

  • Rollator
  • Rullstol
  • Toalettstolsförhöjning
  • Minneshjälpmedel

Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv, de flesta är dock lånehjälpmedel och du betalar enbart en engångsavgift på 150 kronor. Eventuella hjälpmedelskostnader faktureras.

  • Alla lånehjälpmedel som du inte behöver längre ska lämnas tillbaka
  • Hjälpmedlet ska göras rent före inlämning
  • Hjälpmedlet kan lämnas in till kommunrehab, Bäckaskog

Ansvarsområde
Dala-Järna/Nås, Bäckaskogs äldreboende, korttidsboende:
• Arbetsterapeut 0281-751 62
• Sjukgymnast 0281-751 54

Ansvarsområde
Vansbro/Äppelbo, Söderåsens äldreboende, Berghedens äldreboende, korttidsboende:

• Arbetsterapeut 0281-751 52
• Sjukgymnast 0281-751 54

Telefontid helgfri vardag 08:00-09:00.
Annan tid telefonsvarare, lämna meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Senast uppdaterad: 17 maj 2022