Ledsagning

Om du inte klarar av att ta dig fram i samhället på egen hand, kan du ansöka om att få ledsagning.

Illustration av ledsagning.

Du kan få ledsagning till och från en aktivitet, exempelvis om du behöver göra inköp. I enstaka fall kan du även få ledsagning under själva aktiviteten. Man kan få regelbunden eller tillfällig ledsagning.

Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinstanser, då det normalt sett är Region Dalarnas ansvar (sjukresor Länk till annan webbplats.).

Vill du ansöka om ledsagning kontaktar du våra biståndshandläggare. De utreder och beslutar om vilket stöd du kan få. Du hittar också ansökningsblankett här , 165 kB..

Senast uppdaterad: 5 april 2024