Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Vi har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för våra folkbokförda ungdomar som är under 20 år och inte går eller har gått klart gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Bild

Inom det som kallas för det Kommunala aktivitetsansvaret hjälper vi ungdomar att komma ut i arbete eller studier. Vi har som uppgift att jobba med att hjälpa ungdomar som är mellan 16 och 20 år, och som varken arbetar eller studerar.

Enskild coachning, gruppaktiviteter och praktik är några av de aktiviteter som kan var början på nästa steg. Vi jobbar med uppsökande verksamhet, men du som är ung, eller anhörig till någon som passar in i målgruppen, är också välkommen att själv ta kontakt med oss för att få hjälp.

Jag vill veta mer om KAA - var snäll och kontakta mig!

Formuläret är enbart en intresseanmälan.


Så vill jag bli kontaktad
Så vill jag bli kontaktadSenast uppdaterad: 21 juli 2023