Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Vi har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för våra folkbokförda ungdomar som är under 20 år och inte går eller har gått klart gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Bild

Inom det som kallas för det Kommunala aktivitetsansvaret hjälper vi ungdomar att komma ut i arbete eller studier. Vi har som uppgift att jobba med att hjälpa ungdomar som är mellan 16 och 20 år, och som varken arbetar eller studerar.

Enskild coachning, gruppaktiviteter och praktik är några av de aktiviteter som kan var början på nästa steg. Vi jobbar med uppsökande verksamhet, men du som är ung, eller anhörig till någon som passar in i målgruppen, är också välkommen att själv ta kontakt med oss för att få hjälp.

Jag vill veta mer om KAA - var snäll och kontakta mig!

Formuläret är enbart en intresseanmälan.


Så vill jag bli kontaktad
Så vill jag bli kontaktadVansbro kommun måste följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa lagen.

Vi har fått dina uppgifter från din intresseanmälan till Kommunala aktivitetsansvaret- KAA. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är "av allmänt intresse", vilket beror på att du själv gjort en intresseanmälan. Dina uppgifter kommer att sparas i kommunen tills att du blir kontaktad av KAA.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörd personal i Vansbro kommun och förekommande fall externa samverkanspartners som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på vansbro.kommun@vansbro.se eller via vår växel, telefonnummer 0281-750 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se, samt växelns telefonnummer 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 3 april 2023