Missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt eget eller en anhörig eller väns beroendeproblem kan vända dig till oss för råd och stöd.

Socialtjänsten arbetar för att personer som har ett missbruk/beroende ska kunna få rätt hjälp att ta sig ur sin beroendeproblematik.

Du kan ansöka om behandling i form av öppenvård eller på behandlingshem. Du kommer i kontakt med Individ och familjeomsorgen via kommunens växel tel 0281-750 00.

Det går också att ringa direkt till kommunens öppenvård på tel 0281-75080 och möjligheten finns att komma anonymt på upp till 5 samtal för rådgivning.

Öppenvård innebär att du bor kvar i din hemmiljö och kommer på enskilda samtal och/eller deltar i gruppbehandling. Om missbruket är alltför omfattande och man behöver åka iväg på behandlingshem under en tid så kompletteras det ofta med eftervård i öppenvården efter hemkomsten.

Även du som anhörig kan få stöd och hjälp då missbruk påverkar hela familjen. Du kan få stöd i form av enskilda samtal och/eller i grupp. För att få stöd och råd kontakta individ och familjeomsorgen.

Du som är under 18 år kan vända dig till socialtjänstens avd Barn och unga (BoU), eller direkt till öppenvården- antingen om du är orolig för, eller har funderingar kring ditt eget drickande eller användande av droger.
Du kan också kontakta oss om du har någon i din närhet som du är orolig för.

Anmälan

Om du känner någon som missbrukar och är i behov av hjälp kan du anmäla detta.
Du kan anmäla till oss via telefon, brev eller e-post eller att komma förbi individ och familjeomsorgen. Du kan också lämna en anonym anmälan genom att inte uppge dina kontaktuppgifter när du ringer eller fylla i vårt formulär nedan.
Det är vi på individ- och familjeomsorgen som utreder anmälningarna.
Senast uppdaterad: 18 mars 2024