Missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt eget eller en anhörig/väns beroendeproblem kan vända dig till oss för råd och stöd. Vi kan erbjuda stödinsatser och olika former av behandling. Enligt socialtjänstlagen, Sol, har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att människor med alkohol- eller drogberoende får den hjälp och vård hen behöver för att komma ifrån sitt missbruk.

Socialtjänsten har även en skyldighet att hantera tvångslagstiftningen enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten tar emot ansökningar om bistånd i form av;

  • Samtal på kommunens öppenvårdsbehandling
  • Vård och behandling på behandlingshem

Är du anhörig till en missbrukare?

Som anhörig till en missbrukare är du välkommen att höra av dig till oss på
individ- och familjeomsorgen.

Anmälan

Du kan även anmäla till oss om du vet att någon missbrukar och är i behov av hjälp. En anmälan kan du lämna anonymt. Det är vi på individ- och familjeomsorgen som utreder anmälningarna.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022