Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut.

Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län. Det är Region Dalarna som ansvarar för färdtjänsten.

Det är sedan år 2020 beslutat att alla personer med giltigt färdtjänsttillstånd ska erbjudas att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken inom Dalarnas län. För att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken behöver du beställa Resekort Färdtjänst.
Mer information om resekortet hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionsvariationens svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Beviljas du riksfärdtjänst får du tillsammans med beslutet ett resetillstånd med information och telefonnummer om hur du bokar din resa.

Ansök om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Du som behöver hjälp i fordonet under själva resan kan ansöka om tillstånd för ledsagare. Beslutet om ledsagare måste framgå i ditt färdtjänsttillstånd. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen på resmålet. Observera att det är du själv som anordnar ledsagare.

Här ansöker du om ledsagare Länk till annan webbplats.

När du ska beställa din resa/planera din resa

Om du är beviljad färdtjänst bokar du din resa hos:

Dalatrafiks beställningscentral

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: Alla dagar, dygnet runt
E-post: bokning@dalatrafik.se

Det är viktigt att du beställer din färdtjänstresa i så god tid som möjligt för att dina önskemål om tider ska kunna tillgodoses.  Läs mer på Dalatrafiks webbsida Länk till annan webbplats. om vilka olika tidsfrister som gäller vid beställning.

När du beställer din resa vill Dalatrafiks beställningscentral veta:

  • Ditt person- eller kundnummer (kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst för kundnummer).
  • När du vill åka, när du behöver vara framme och om du har en viktig tid att passa. Om du har ledsagare eller medresenär med dig på din färdtjänstresa.
  • Från och till vilken adress du ska resa.
  • Om du behöver extra hjälp av föraren (särskild service). Tillstånd krävs av Kollektivtrafikförvaltningen färdtjänst.
  • Om du har hjälpmedel eller ledar- eller servicehund med dig.
  • Telefonnummer till den adress där du ska hämtas. Gärna även ditt mobilnummer.
  • När du vill resa tillbaka, om du vet det innan.

Om du måste avbeställa din färdtjänstresa ska du göra det så snart som möjligt, dock senast 30 minuter före bokad avresetid. Detta gäller även schemalagd färdtjänst, till exempel arbetsresor. Om resan inte avbokas blir resenären ersättningsskyldig för den egenavgift som resan skulle ha kostat, om det inte finns särskilda skäl. Även plats för medresenär och ledsagare måste avbeställas.

Avbeställning sker till Dalatrafiks beställningscentral på telefonnummer: 0774-44 00 00

Senast uppdaterad: 11 juli 2023