Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både direkt till dig, om du själv kör ett motordrivet fordon, eller till någon annan, om du regelbundet behöver bli skjutsad på grund av ditt rörelsehinder.

Bild för handikapparkering.

Du kan få ett särskilt parkeringstillstånd om ditt funktionshinder är varaktigt och du har mycket svårt att förflytta dig på egen hand.

  • Du ska ha mycket svårt att gå till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.
  • Du som har ett rörelsehinder och inte själv kör bil kan i undantagsfall få ett parkeringstillstånd - om du är beroende av förarens ständiga hjälp utanför fordonet och din möjlighet att ensam invänta föraren.
  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning, exempelvis fobier, kan få tillstånd om de psykiska problemen kraftigt begränsar din förmåga att gå. Intyg från läkare med specialistkompetens i psykiatri krävs.
  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån. Det kan återkallas om det missbrukas.

Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  • Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, längst i fem år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet.
  • När du använder dittt parkeringstillstånd för rörelsehindrade; se till att det är placerat i fordonets framruta med framsidan utåt, så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
    På framsidan framgår sista giltighetsdag, serienummer samt vilken kommun som har utfärdat parkeringstillståndet.
  • Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag, exempelvis en parkering för motorcyklar.
  • Att du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade innebär inte per automatik att du får parkera gratis. Det varierar från kommun till kommun, så se till att alltid kolla upp vad som gäller på den aktuella parkeringen.

Det är vi på kommunen som prövar din ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Använd samma blankett för att förnya ditt parkeringstillstånd.

Ansökningsblankett parkeringstillstånd för rörelsehindrade , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023