Adoption

När du adopterar blir du förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn får samma rättigheter som om det vore ditt biologiska barn. Till exempel har det samma rätt att ärva dig.

Babyfötter

Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas. En adoption ska alltid komma till för barnets skull och i syfte att ge ett barn en trygg och god uppväxt.

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/maka/partners barn. Den närstående kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Vi på individ- och familjeomsorgen, Ifo, gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Ett yttrande lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslut om eventuell adoption.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner, där man adopterar ett barn från ett annat land.

För att få adoptera som par krävs att du är gift eller har ingått partnerskap och att du har fyllt 25 år. Det är också möjligt att få adoptera ensam. Den rekommenderade övre åldersgränsen är 42 år.

För att få ta emot ett adoptivbarn krävs ett medgivande från kommunstyrelsen. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av oss på individ- och familjeomsorgen, Ifo. Det krävs också att du gått en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen anordnas av Ifo.

Gör så här om du eller ni har funderingar på att adoptera:

Kontakta oss på individ- och familjeomsorgen för ett informationssamtal.

  • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption kommer ni att få gå en obligatorisk föräldrautbildning.
  • Efter utbildningen kan ansökan om medgivande lämnas in.
  • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från kommunstyrelsen och underlaget till kommunstyrelsens beslut sammanställs i en medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är den bedömningsunderlag för kommunstyrelsen för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivföräldrar som skickas till utlandet.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023