Faderskap, föräldrarskap

Om ni som föräldrar inte är gifta när ett barn föds så ska kommunstyrelsen utreda och fastställa faderskapet. Det är för att barnet ska ha ett ordentligt juridiskt skydd.

Mamma, pappa, barn

När ett barn föds så får kommunstyrelsen ett meddelande om det från skatteverket. Om ni som föräldrar bor ihop, men inte är gifta, kommer ni att blir kallade av en handläggare på individ- och familjeomsorgen, Ifo, till ett möte för att fastställa faderskapet

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans så gör individ- och familjeomsorgen, Ifo, en utredning för att fastställa vem som är far till barnet.

Om ni är två kvinnor som får barn tillsammans genom assisterad befruktning skrivs en bekräftelse om föräldraskap (vid insemination i Sverige) eller beslut om nedläggning av faderskap (vid insemination i annat land).

Att ha vårdnaden om ett barn - alltså att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som hen har rätt till.

Om ni som föräldrar inte är gifta när barnet föds så får modern automatiskt ensam vårdnad. Om ni är överens om att ha gemensam vårdnad om barnet så får ni möjlighet att anmäla den gemensamma vårdnaden samtidigt som faderskapet bekräftas.

Senast uppdaterad: 25 november 2022