Separation, skilsmässa

När man lever ihop blir det ibland problem i förhållandet. För en del blir det mer djupgående kriser och ibland väljer man att inte längre leva tillsammans.

Illustration av separerad barnfamilj.

När föräldrar separerar innebär det en stor förändring för hela familjen. Vi kan ge er rådgivning och stöd vid separation eller skilsmässa.

Om ni som föräldrar har svårt att enas kan ni få hjälp genom ett samarbetssamtal, istället för att gå till domstol. I samarbetssamtalen får ni stöd i att komma överens kring frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Målet med samtalen är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Det är barnets bästa och behov som är i fokus för samtalen.

Överenskommelse

När ni varit på samarbetssamtal och är överens så kan vi hjälpa till att utforma en överenskommelse. Där hjälps ni åt att komma överens om frågor kring vårdnad och umgänge. Överenskommelsen kan skrivas ned för att ge struktur i det gemensamma föräldraansvaret.

Avtal

Det går också att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Om ett avtal ska gälla så måste det ha godkänts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska avgöra om överenskommelsen är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023