Familjeteamet

Familjeteamet är en frivillig insats som kan hjälpa er när situationen i familjen känns svår att lösa på egen hand.

Vårt familjeteam använder sig av varje enskild familjs egna resurser, och arbetar med att få till ett bättre fungerande samspel inom familjen. Varje person ska bli bemött med respekt och få utrymme att växa.

Familjeteamet kan hjälpa er som familj med praktiskt och pedagogiskt stöd utifrån en coachande inställning. Vi erbjuder stödsamtal samt behandling och jobbar under sekretess.

  • Ni kan få fem samtal utan att en socialsekreterare behöver kopplas in. Om de fem samtalen inte räcker kan ni få fler träffar med familjeteamet som en insats genom en socialsekreterare.
  • Samtalsstöd när ni som familj av olika anledningar har det svårt att få vardagen att gå ihop. Det kan vara svårt att prata med varandra, svårt att vara överens om uppfostran, svårt att komma överens om vardagssysslor eller andra problem.
  • Samtalsstöd till er som familj om någon av föräldrarna inte mår bra. Det kan vara på grund av psykisk ohälsa, alkohol- eller drogproblem eller annat.
  • Stödjande samtal till barn som har det jobbigt i olika situationer, till exempel i skolan eller på fritiden.
  • Träffarna sker i ert eget hem, alternativt i familjeteamets lokaler.

Vem som tar kontakt med oss varierar. Det kan vara föräldrar, barn och tonåringar, eller skolan. Våra familjebehandlare har olika kompetenser och våra insatser utgår ifrån just er familj.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024