Misstanke om barn som far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Bild

Ett par ensamma skor.

Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker, du kontaktar helt enkelt oss på individ- och familjeomsorgen och berättar om din oro. Det är sedan upp till oss att ta hand om din orosanmälan, som det kallas.

Du kan ringa oss på telefon 0281-750 00 och säga att du vill rådgöra kring ett barn som du oroar dig för. Du kan vara anonym - men då ska du inte säga ditt namn alls, utan bara säga: ”Hej, jag ringer anonymt för att jag vill lämna lite uppgifter om ett barn som jag är orolig för…”.

Du kan också skicka e-post till socialkontor@vansbro.se

Du som arbetar på en myndighet, till exempel inom skola eller sjukvård, har skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när du kommer i kontakt med barn och unga som du misstänker far illa. Det kallas anmälningsplikt.

En anmälan kan leda till att en utredning inleds. Barnets bästa står alltid i centrum vid bedömningen kring om det finns behov av stödinsatser. Vi strävar alltid efter att komma överens med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Det betyder att vi aldrig får föra vidare det du berättar om eller skriver till oss.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024