Våld i nära relationer

Om du lever i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld har du rätt till stöd och hjälp. Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill.

Du kan kontakta oss på individ- och familjeomsorgen, Ifo, eller polisen för att få stöd och hjälp. Är situationen akut, ring alltid 112.

Oss på Ifo kontaktar du på telefonnummer 0281-750 45 (Obs! Om du är utsatt för hot och/eller våld och misstänker att din förövare kontrollerar din telefonräkning, kan du istället välja att ringa kommunens allmänna växelnummer 0281-750 00 och fråga efter Ifo.)

Anmäl alltid direkt om barn är inblandade!

Om du misstänker att ett barn har blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla det till så väl polisen som till individ- och familjeomsorgen. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

  • Våld är varje handling riktat mot en annan person, som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.
  • Våld i nära relationer är oftast återkommande börjar nästan alltid med ett mönster där utövaren blir allt mer kontrollerande och över sin partner och barnen.

Våld kan se ut på olika sätt

  • Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.
  • Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.
  • Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.
  • Materiellt våld kan innebära att förstöra gemensamma ägodelar, personliga saker, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Ring 020-50 50 50 gratis dygnet runt

Kvinnorfridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren i Vansbro

Ring: 070-663 5379
Mejla: kvinnojouren@live.se

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Ring: 08-30 30 20

Barnahus i Borlänge

Målgruppen för Barnahus är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott oavsett relation.

Till Barnahus Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022