Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Brandkåren

Vår brandkår finns i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, Brand. Det ägs gemensamt av kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.

Loggtyp Brandkåren Norra Dalarna
Senast uppdaterad: 19 maj 2022