Frågor kring kriget i Ukraina

Det finns en del oro inför det osäkra läget i världen med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Många söker information hos olika myndigheter om det aktuella läget och om frågor kopplade till flyktingmottagande och hjälpinsatser.

Ukraina

Ukraina

Vansbro kommun får en del frågor, både i sociala medier och genom vår kundtjänst. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna. Vi har också samlat länkar till svenska myndigheter, där du kan hitta ännu mer information och stöd.

Information och länkar

Det osäkra omvärldsläget gör att det finns en ökad risk för desinformation och påverkanskampanjer. Tänk på att hämta din information från betrodda källor, gärna svenska myndigheter. Tänk till extra noga om du väljer att sprida information i sociala medier.

Frågor och svar om Ukraina och flyktingar

Svar: Det finns flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa. Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton. Organisationer med 90-konton | Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan - Vill du hjälpa till är fylld med  tips på vad du kan göra för att hjälpa de människor som drabbas av konflikten i Ukraina.

Svar: Det är omöjligt att sia om i nuläget, det förändras varje dag, varje timme. De flesta som flyr är kvinnor och barn. Män mellan 18 och 60 år måste stanna i Ukraina. De flesta som flyr tar sig till vänner och familj, men det kan som sagt ändras fort.

Svar: Det är oerhört behjärtansvärt många som vill hjälpa till. I nuläget har inte Vansbro kommun fått någon konkret förfrågan om att erbjuda flyktingboenden.

Sidan - Vill du hjälpa till är fylld med  tips på vad du kan göra för att hjälpa de människor som drabbas av konflikten i Ukraina.

Svar: Inte i dagsläget, men situationen kan förändras. Det är Migrationsverket som ansvarar för att de som söker asyl i Sverige har någonstans att bo. I dagsläget har Migrationsverket inte något boende i Vansbro.
På Migrationsverkets webbplats finns mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar: Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 3 mars stod Rysslands invasion av Ukraina i fokus. EU-länderna kom överens om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Syftet med direktivet är att ha ett regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
EU överens om att aktivera massflyktsdirektivet - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Svar: Vi har bildat en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka vad som händer i Ukraina och i världen, nationellt och regionalt i Sverige.
Det vi gör just nu i kommunen är att förbereda oss genom att se över vår tillgång till boenden som vi skulle kunna erbjuda. Vi deltar i olika samverkansmöten med ansvariga myndigheter som Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Sidan - Vill du hjälpa till är fylld med  tips på vad du kan göra för att hjälpa de människor som drabbas av konflikten i Ukraina.

Svar: På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.finns råd och tips på var du kan vända dig för att få stöd.
Sveriges kommuner och regioner har även samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider: Psykiskt hälsa i kristid, på uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du en fråga som du inte hittar svaret på så kan du skicka e-post till:
Vansbro kommuns stabsmail.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022