Personuppgiftsbehandling Vansbro Stadsnät

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du lämnar en intresseanmälan eller tecknar ett anslutningsavtal med Vansbro Stadsnät.

Behandling av personuppgifter
När du anmäler intresse för Vansbro Stadsnät så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, adress, telefonnummer, er fastighetsbeteckning samt i förekommande fall e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra och administrera intresset gällande fiberanslutning.

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med intresseanmälans ingående. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas hos kommunen så länge intresseanmälan är aktuell. Sedan gallras uppgifterna i enlighet med informationshanteringsplan beslutad av kommunstyrelsen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro, telefon 0281-750 00 samt mejl vansbro.kommun@vansbro.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt ovan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vansbro.se eller telefon 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Behandling av personuppgifter
När du tecknar fiberanslutningsavtal med oss så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning samt i förekommande fall e-postadress. Syftet med en sådan behandling att kunna fullgöra och administrera ingånget avtal om fiberanslutning.

Vi har fått dina uppgifter från dig som kund i samband med avtalets ingående. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra och administrera ingånget avtal.

Dina uppgifter kommer att sparas hos kommunen så länge avtalet är aktuellt. Sedan tas avtalet om hand för arkivering i enlighet med informationshanteringsplan beslutad av kommunstyrelsen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med tjänsteleverantörer i service- och marknadsföringsändamål med till exempel erbjudande om tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro, telefon 0281-750 00 samt mejl vansbro.kommun@vansbro.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt ovan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vansbro.se eller telefon 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023