Färdtjänst/riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut.

Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län. Det är Region Dalarna som ansvarar för färdtjänsten.

Det är sedan år 2020 beslutat att alla personer med giltigt färdtjänsttillstånd ska erbjudas att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken inom Dalarnas län. För att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken behöver du beställa Resekort Färdtjänst.
Mer information om resekortet hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionsvariationens svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Beviljas du riksfärdtjänst får du tillsammans med beslutet ett resetillstånd med information och telefonnummer om hur du bokar din resa.

Ansök om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp under resan i fordonet kan du beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen på resmålet. Observera att det är du själv som anordnar ledsagare.

Här ansöker du om ledsagare Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du beställer din färdtjänstresa i så god tid som möjligt för att dina önskemål om tider ska kunna tillgodoses. För färdtjänstresor på vardagar ska bokning ske minst en timme före önskad avresetid. Färdtjänstresa kvällar och helger ska beställas minst två timmar före önskad avresetid. På kvällar och helger får man oftast vänta lite längre på bilen.

Du kan beställa både fram- och återresa vid samma tillfälle. För att bli garanterad att vara framme vid en viss tid ska resan beställas minst två timmar innan du vill åka. Vid längre resor utanför din hemkommun bör du beställa din resa senast klockan 18.00 dagen innan.

När du beställer din färdtjänstresa får du veta vilken tid fordonet kommer. Om fordonet inte kommit inom 20 minuter efter utlovad avresetid ringer du Dalatrafiks beställningscentral på telefonnummer 0774-44 00 00. De samplanerar färdtjänstresor med andra serviceresor och därför får du inte alltid åka exakt den tid du önskar. 

När du beställer din resa vill Dalatrafiks beställningscentral veta:

  • Ditt personnummer
  • När du vill åka, när du behöver vara framme och om du har en viktig tid att passa
  • Om du har ledsagare eller medresenär med dig på din färdtjänstresa
  • Från och till vilken adress du ska resa
  • Om du behöver extra hjälp av föraren (särskild service). Tillstånd krävs av Kollektivtrafikförvaltningen i Färdtjänst
  • Om du har hjälpmedel eller ledar/servicehund med dig
  • Telefonnummer till den adress där du ska hämtas. Gärna ditt mobiltelefonnummer
  • Uppge när du vill resa tillbaka, om du vet det vid tidpunkter för bokning av framresa

Färdtjänstresor bokas via telefon eller e-post.
Telefonnummer: 0774-44 00 00
E-post: bokning@dalatrafik.se
Bokning av gruppresor och specialbokningar till e-post:
specialbokningar@dalatrafik.se

Om du behöver avbeställa din färdtjänstresa ska du göra det så snart som möjligt, dock senast 30 minuter före din bokade avresetid. Om du inte avbeställer din resa kan du få betala för fordonets framkörningsavgift. Även plats för ledsagare eller medresenär måste avbeställas, annars får du betala en avgift.

Avbeställning sker till Dalatrafiks beställningscentral på telefonnummer: 0774-44 00 00

Senast uppdaterad: 14 mars 2019