Papperskorgar och skräp

Papperskorgar och hundlatriner finns uppsatta runt om i alla tätorter.

Papperskorgarna ska tömmas vid behov. Under juni till augusti bedöms tömningsbehovet vara en gång per vecka.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020