Snö, halka och sandning

Redan på våren börjar vi att planera inför vinterns snöfall. Bland annat ser vi över vilka resurser vi har och hur de används bäst och mest effektivt.

Person som går med en snöslunga.

Plogning

 1. Först plogas gång- och cykelvägar.
 2. Sen plogas huvudgatorna- målet är att morgontrafiken ska flyta.

Vi börjar ploga de prioriterade vägarna och gång- cykelvägarna när snödjupet är fem centimeter. För övriga vägar och gator gäller åtta centimeter.

 • Vid plogning skottas inga infarter.
 • Efter hyvling (isrivning) öppnas gårdsinfarterna, men det är inget som prioriteras när det kommer mycket snö samtidigt.

Sandning

När vägar och gator ska sandas prioriteras:

 1. Gång- och cykelvägar
 2. Vägar som leder fram till entréer
 3. Entrétrappor
 4. Ramper och nödutgångar
 5. Gator
 6. Vägar som leder till garageportar och parkeringsplatser.

Vårt mål är alltid att du som bor eller befinner dig i Vansbro kommun ska kunna ta dig fram på vägar, gator, gång- och cykelvägar så fort som möjligt.

Snötippning

Behöver du har någonstans att tippa snö efter att du själv plogat? Kontakta då kommunens växel 0281-750 00 eller gatuingenjör Rolf Eriksson 0281-752 35 under kontorstid så kan vi berättar för dig om det finns någon tippningsplats tillgänglig. Att tippa ett lass snö kostar 70 kronor.

Frågor och svar om snöröjning

Ja, saltblandad sand finns att hämta gratis i mindre mängder, max två hinkar, för att klara husbehovet. Med husbehov menar vi att sanda mindre gårdsplaner och vid postlådor. Fastighetsägare med längre infarter och stora gårdsplaner måste skaffa sand till det på egen hand.

Sandningen är för "husbehov", så ta med hink och spade när du hämtar sanden. Det är inte tillåtet att hämta sand på släpkärra eller i andra större mängder. Det är inte heller tillåtet att hämta sand vid sandförrådet beläget efter Magasinsvägen. Vansbro kommun förfogar ej över denna sanddepå.

Här kan du hämta sand:

 • Vid kommunförrådet i Saltvik Förrådsvägen 3, Vansbro
 • På parkeringen mitt emot lekplatsen vid Medborgarhuset i Nås
 • Vid återvinningsstationen i Äppelbo
 • Vid Dala Vatten och Avfalls förråd i Dala-Järna

Plogbilen kommer, men det är svårt att säga exakt när. Gång- och cykelvägar plogas först, därefter huvudgator - målet är att morgontrafiken ska kunna flyta. De prioriterade vägarna och gång- och cykelvägarna börjar plogas när snödjupet är fem centimeter. För övriga vägar gäller åtta centimeter.

Alla gator och vägar ska vara snöröjda inom 24 timmar efter att det slutat snöa. Till sin hjälp med snöröjningen har kommunen entreprenören Svevia, som i sin tur tar hjälp av underentreprenörer.

Tyvärr ja, då det inte finns något annat rimligt alternativ. Plogbilen kan inte sluta ploga framför varje enskild infart. Att skotta fram din egen infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om det är plogbilen som orsakat en vall.

Om det står många bilar parkerade på gatorna blir det mycket svårare att ploga. Det bästa är om du kan parkera där det redan är plogat. Om det inte går är det viktigt att du åtminstone är noga med att följa de parkeringsregler som gäller där din bil står, exempelvis när det gäller tidsbegränsning.

Se också efter om det satts upp några skyltar med tillfälliga parkeringsregler, just för att förenkla snöröjningen. Insnöade bilar som inte följer parkeringsreglerna kan bötfällas eller i värsta fall bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Då kontaktar du oss! Ring växeln på 0281-750 00 för att få hjälp med ersättning. Du kommer att ersätts med en standardbrevlåda.

Det gör du som fastighetsägare; det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte, den farliga snön eller isen måste tas bort direkt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Det gör fastighetsägaren. Som fastighetsägare är det din skyldighet att snarast ta bort snö och is som ställer till problem för fotgängare. Det är också fastighetsägarens ansvar att snabbt sanda eller salta trottoaren vid halka, liksom att sedan sopa upp och ta bort sand från trottoaren.

Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. På de ställen där kommunen är fastighetsägare är detta alltså kommunens ansvar, annars inte.

Fastighetsägaren. Det är inte kommunens uppgift att skotta framför brevlådan. Både brevlådor och sopkärl ska placeras så de inte står i vägen för plogbilen; minst 1 meter och max 1,5 meter från vägkanten.

Det är främst huvudleder som saltas. Gång- och cykelvägar samt övriga gator och vägar sandas vid behov.

Vem ringer jag?

Det är till Vansbro kommun du ringer om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen.
Telefon växel: 0281-750 00
eller gatuingenjör Rolf Eriksson 0281-752 35 under kontorstid.

Efter kontorstid
Nås, Dala-Järna och Vansbro:
kontaktar du vår entreprenör Svevia på telefon 010-458 10 29.

Äppelbo:
kontaktar du vår entreprenör Vansbrohem på telefon 070-735 70 25

Senast uppdaterad: 28 februari 2024