Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Städning av gator och trottoarer

Efter vintern ska kommunens gator och torg sopas rena från sand och grus.

Vid förskolor och skolor ska städningen vara klar under vecka 19. För övriga vägar och torgytor gäller att vintersäsongens grus ska vara bortstädat senast den 31 maj varje år.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021