Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Sjukresor

Det är Dalatrafik Länk till annan webbplats. som ansvarar för och hanterar ersättning för sjukresor.

Du kan få ersättning för resor till Region Dalarnas vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare eller sjukgymnast. Du får ersättning för ressträckan (kortast väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhuset eller den vårdcentral du tillhör, enligt regionens regelverk för sjukresor.

Mer information om sjukresor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 juli 2023