Belysning

Gatubelysningen sköts av både kommunen och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för belysning vid infarterna till tätorterna, samt vid vissa större korsningar. Vi har däremot hand om gatubelysningen inne i tätorterna, på småorterna och på landsbygden.

Felanmälan gatubelysning

Är det fel på gatubelysningen någonstans? Dagtid kan du göra din felanmälan till telefonnummer 0281-750 00 så blir du kopplad till rätt person.

Beroende på vilket slags fel det är, prioriteras lagningen av trasig gatubelysning så här:

Prioriteringsordning

Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Omedelbar åtgärd

Fel som kan vara farligt för liv och egendom. Fel på styrsystem, gruppfel.

Åtgärd inom 3-5 dagar

Övriga gruppfel (exempelvis mörk gata), omfattande vandalisering, mörk vägkorsning.

Åtgärd i slutet av månaden

Fel som omfattar två eller fler ljuspunkter i följd samt enstaka ljuspunkter.

Vid nästa rondering

Fel som omfattar enstaka ljuspunkter, slocknad lampa som inte felrapporterats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021