Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Belysning

Gatubelysningen sköts av både kommunen och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för belysning vid infarterna till tätorterna, samt vid vissa större korsningar. Vi har däremot hand om gatubelysningen inne i tätorterna, på småorterna och på landsbygden.

Felanmälan gatubelysning

Är det fel på gatubelysningen någonstans? Dagtid kan du göra din felanmälan till telefonnummer 0281-750 00 så blir du kopplad till rätt person.

Beroende på vilket slags fel det är, prioriteras lagningen av trasig gatubelysning så här:

Prioriteringsordning

Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Omedelbar åtgärd

Fel som kan vara farligt för liv och egendom. Fel på styrsystem, gruppfel.

Åtgärd inom 3-5 dagar

Övriga gruppfel (exempelvis mörk gata), omfattande vandalisering, mörk vägkorsning.

Åtgärd i slutet av månaden

Fel som omfattar två eller fler ljuspunkter i följd samt enstaka ljuspunkter.

Vid nästa rondering

Fel som omfattar enstaka ljuspunkter, slocknad lampa som inte felrapporterats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021