Framkomlighet

Ibland påverkas framkomligheten på gator och vägar inom kommunen av exempelvis pågående vägarbeten eller byggen.

Illustration av vägarbete.

Just nu känner vi inte till några sådana problem- gör du? Kontakta oss gärna med ditt tips!

Senast uppdaterad: 20 mars 2019