Gator, vägar och vägbidrag

För riks- och länsvägarna ansvarar Trafikverket Länk till annan webbplats.. Övriga småvägar är det vägsamfälligheter eller vägföreningar som sköter. Det finns också ett fåtal vägar där ingen står som ansvarig.

Väg, raksträcka

Har du frågor eller synpunkter gällande någon gata, väg eller gång- och cykelbana som ligger inom vårt ansvarsområde, är du välkommen att kontakta oss.

Kommunalt vägbidrag

Bidrag för upprustning och drift av enskilda vägar söker du i första hand om hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.
Kommunen ger också bidrag för drift av enskilda vägar.
Reglerna för kommunalt vägbidrag , 33 kB.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april året före bidragsåret.

Ansökan om kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar

Sökande / Kontaktperson
Sökande / Kontaktperson
får härmed anhålla om kommunalt bidrag, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente för sommar- och/eller vinterunderhåll under år 2023.


På skissen ska vägsystemet framgå.


Kostnader och intäkter avser föregående år.
Kostnadsredovisning
Kostnader för vinterunderhållKostnadsredovisning
Kostnader för sommarunderhållIntäkter


Alla fält måste fyllas i. Saknas kostnader eller intäkter för vissa fält skriver ni en 0 (nolla). Alla kostnader anges i kronor.

Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 april året före bidragsåret.
Senast uppdaterad: 29 december 2022