Gator, vägar och vägbidrag

För riks- och länsvägarna ansvarar Trafikverket Länk till annan webbplats.. Övriga småvägar är det vägsamfälligheter eller vägföreningar som sköter. Det finns också ett fåtal vägar där ingen står som ansvarig.

Har du frågor eller synpunkter gällande någon gata, väg eller gång- och cykelbana som ligger inom vårt ansvarsområde, är du välkommen att kontakta oss.

Bidrag för upprustning och drift av enskilda vägar söker du i första hand om hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.
Kommunen ger också bidrag för drift av enskilda vägar.
Reglerna för kommunalt vägbidrag , 33 kB.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april året efter bidragsåret.

Senast uppdaterad: 14 september 2022