Parkering

Vi har fri parkering på alla kommunens parkeringar. De större parkeringarna finns i centrumdelarna i respektive tätort.

Foto av en VW Bubbla i miniatyr.

Ibland står bilar parkerade på ett sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller ambulans har svårt att ta sig fram i samband med utryckningar. För att komma tillrätta med det finns det parkeringsvakter i Vansbro tätort. Ett av parkeringsvakternas viktigaste uppdrag är att informera allmänheten om vilka parkeringsregler som gäller− och varför det är viktigt att följa dem.

Det finns tre olika avgiftsbelopp, beroende på hur allvarlig din felparkering är:

  • 400 kronor: Den lindrigaste felparkeringen, om du till exempel har parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.
  • 600 kronor: Gäller när ditt fordon står där det är förbjudet att parkera, eller står med något hjul utanför en markerad parkeringsplats.
  • 800 kronor: Används vid de allvarligaste felparkeringarna, där det är förbjudet att både stanna och parkera. Exempelvis parkeringsrutor för personer med rörelsehinder, om du står för nära ett övergångsställe, på en gångbana, för nära en vägkorsning eller liknande.

Ansöka om rättelse

Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsbot så kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att ta med dig parkeringsboten till polisen som finns på plats i Medborgarhuset i Vansbro på onsdagar mellan klockan 9.00 och 15.00, lunch 12-13, eller genom att skicka ett brev där du talar om att du anser att parkeringsavgiften är felaktig. Adressen står på parkeringsboten.

För att ansöka om rättelse ringer du till 114 14 för att få besked hur du ska göra eller skicka ett brev där du talar om att du anser att parkeringsavgiften är felaktig. Adressen står på parkeringsboten.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka dina pengar om din överklagan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Du som har ett rörelsehinder kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både direkt till dig, om du själv kör ett motordrivet fordon, eller till någon annan, om du regelbundet behöver bli skjutsad på grund av ditt rörelsehinder..

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023