Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Bibliotek

Nu är alla folkbibliotek i Dalarna Dalabiblioteken!

Med gemensam webbplats och gemensamt bibliotekskort kan du låna från hela Dalarna.

Det du behöver göra för att komma igång är att godkänna det nya avtalet samt registrera kontaktuppgifter.

Läs mer på dalabiblioteken.se Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen!

Logotyp Dalabiblioteken
Senast uppdaterad: 18 september 2023