Bilda förening

När du ska bilda en förening ansöker du hos skatteverket om ett organisationsnummer.

Till ansökan bifogar du bevittnade kopior av:

  • Stadgar
  • Protokoll från konstitutionsmöte
  • Att föreningen bildats och antagit ett namn
  • Att stadgar antagits
  • Att styrelse valts
  • Vilka som ingår i styrelsen
  • Protokoll på vem/vilka som är firmatecknare

Ansökan är gratis.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024