Föreningsbidrag

Här kan du läsa om våra bidrag och stöd till föreningar.

Bild

Alla föreningar i vår kommun kan söka bidrag till sin verksamhet. Det är föreningens huvudstyrelse som ska göra ansökan om bidrag.

Policy och regler föreningsbidrag , 92.1 kB.

Ansökningsformulär

Nedan finner ni ansökningsformulär för de olika föreningsbidrag som går att söka.

Ansökan om administrationsbidrag och driftsbidrag ska lämnas till oss senast den 31 augusti året före bidragsåret. Ansökan om bidrag för kulturarrangemang inlämnas senast 30 november året före bidragsåret. Utbetalning görs senast 28 februari under bidragsåret.

Ansökan om aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet ska lämnas till oss senast den 25 augusti för perioden januari-juni och senast 25 februari för perioden juli-december.

Ansökan om administrationsbidrag ska skickas till oss senast den 31 augusti 2023.

Ansökan om Administrationsbidrag, avser år 2024Nedanstående uppgifter ska lämnas för att föreningen ska vara berättigad till bidrag:

Bilagor
Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning för senaste verksamhetsåret.Ansökan om driftsbidrag ska lämnas till oss senast den 31 augusti 2023.

Ansökan om driftsbidrag, avser år 2024

Föreningsinformation * (obligatorisk)
Föreningsinformation


Kontaktperson
Kontaktperson
Information om lokaler/anläggningar
Nedan fyller ni i information om de lokaler ansökan gäller.
Lokal nr 1Lokal nr 2
Om ansökan gäller fler än en lokalLokal nr 3
Om ansökan gäller fler än en lokalLokal nr 4
Om ansökan gäller fler än en lokalFöreningens ekonomi

Bilagor
Samtliga dokument ska skickas med ansökan. Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning för senaste verksamhetsåret.
Ansökan om bidrag för kulturarrangemang inlämnas senast 30 november 2023.


Kontaktperson
Kontaktperson

Avser senaste verksamhetsåret.

Avser senaste verksamhetsåret.
Information om arrangemang
Nedan fyller ni i information om de arrangemang ni söker bidrag för.


300

300

300

300

300Bilagor
Samtliga dokument ska skickas med ansökan. Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning för senaste verksamhetsåret.


Ska lämnas till oss senast den 25 augusti för perioden januari-juni och senast 25 februari för perioden juli-december.

E-posta din ansökan till vansbro.kommun@vansbro.se

Senast uppdaterad: 28 december 2022