Allemansrätten

Allemansrätten är något unikt i Sverige. Den ger oss alla frihet att vistas i skog och mark, plocka bär och övernatta enstaka nätter.

Träd i skogen

Allemansrätten innebär inte bara en möjlighet för oss att vistas i naturen, den innebär också att vi ska visa hänsyn till djur och växter, markägare och andra människor i närheten. Den gäller inte överallt, till exempel inte på en privat tomt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021