Badplatser

För dig som tycker om att bada finns ett stort utbud av fina badplatser i hela kommunen.

Stranden vid Närsjö i Nås. Foto: Tobias Eriksson.

Stranden vid Närsjö i Nås. Foto: Tobias Eriksson.

Kontakt gällande skötseln

Har du frågor eller kanske ett beröm du vill förmedla gällande skötseln av våra badplatser?

Tag gärna direktkontakt med Aktivitetscentrum på telefon 0281-753 54.

Välkommen till våra badplatser!

De kommunala badplatserna provtas varje år. Resultat på proverna hittar du på hav och vattenmyndighetens webbsida Badplatser och badvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under säsong underhålls varje badplats två gånger i veckan. Då kontrollerar vi att allt ser okej ut och vid behov tömmer vi soptunnor och dass.

Djur och bad

För dig med djur, tänk på att alltid visa hänsyn till omgivningen och andra badgäster. Om du vill bada med ditt djur rekommenderar vi därför att ni väljer mindre besökta badplatser.

Andra badplatser i kommunen

Vi ansvarar inte för övriga badplatser vid sjöar och tjärnar. De sköts och underhålls ofta av en ideell förening. Ingen av badplatserna i vår kommun är tillräckligt stor för att det ska finnas krav på provtagning av badvattnet men kommunen tar vanligtvis badvattenprover vid några av friluftsbaden varje badsäsong. Du hittar resultaten även för dessa prover på Havs- och vattenmyndighetens webbsida Badplatser och badvatten Länk till annan webbplats..

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. De uppträder främst under högsommaren och hösten.

Algblomning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badklåda

Badklåda orsakas av fågelparasiter som kan finnas i vattnet vid vissa badstränder. Parasiterna kan ta sig in i huden och orsaka kliande utslag. Klådan brukar försvinna av sig själv inom en vecka.

Badklåda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd vid algblomning

  • Ha respekt för algblomning men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning.
  • Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning.
  • Håll framför allt koll på barn och djur. Det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten.
  • Sök hjälp om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Läs på1177.se om symptom vid kontakt med algblomning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023