Vill du boka lokal?

Här hittar du alla våra uthyrningsbara lokaler.

 • Berghedenskolans sporthall, Äppelbo
 • Kvarnåkerskolans sporthall, Dala-Järna
 • Myrbackaskolans sporthall, Dala-Järna
 • Nederborgsskolans sporthall, Nås
 • Parkskolans sporthall, Vansbro
 • Smedbergsskolans sporthall, Vansbro
 • Teatern, Pelarsalen och Grottan

Ideella föreningar/evenemang har 50 procent rabatt på alla nedanstående priser.

Kök/matsalar
* Helg= fredag till söndag
Hyra av kök kräver behörig personal. Om vi står för personalen kostar det extra.

Kök/matsalar

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Storkök Smedbergsskolan

319


479

6 699*

Kök Berghedens skola

200

1 603

300

2 404

Kök Myrbacka skola

200

1 603

300

2 404

Kök Kvarnåker skola

200

1 603

300

2 404

Kök Nederborg skola

200

1 603

300

2 404

Kök Söderåsen

200

1 603

300

2 404

Kök övriga

82

653

122

979

Matsal Smedbergsskolan

82

653

122

979

Matsal övriga

67

534

100

801

Gymnastiklokaler
** Minimidebitering 50 kronor per faktura

Gymnastiklokaler

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Berghedens skola

59

475

89

712

Smedbergsskolan

82

653

122

979

Parkskolan

45 **

356

67

534

Myrbacka skola

96

772

145

1 157

Kvarnåker skola

45 **

356

67

534

Nederborg skola

96

772

145

1 157

Bastu i anslutning till gymnasitiklokal

38 kronor/gång**

Övriga skollokaler

Övriga skollokaler

Vardag/timme i kronor

Helg/timme i kronor

Hemkunskap- och slöjdsal

100

150

Musik- och skolsal

67

100


‌Lokaler i Medborgarhuset

Lokaler i Medborgarhuset

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Teatern

267

2 137

401

3 205

Pelarsalen

134

1 068

 

1 603

Grottan

67

534

100

801

Vansbrorummet

67

534

100

801

Järnarummet

67

534

100

801

Nåsrummet

67

534

100

801

Äppelborummet

67

534

100

801

Foajén

67

534

100

801


 • Hyresgästen är ansvarig för ordning i Idrottshall, omklädningsrum och blir blir ersättningsskyldig för skador på lokaler, inredning och material som inte kan hänföras till normalt slitage.
 • Ledare ansvarar för att fönster och dörrar är stängda/låsta, att belysningen släcks samt och att lokalerna lämnas i ett städat och vårdat skick.
 • Eventuella skador och klagomål anmäls omedelbart till Sektor service-Vansbro kommun. internservice@vansbro.se
 • Ansvarig ledare ska alltid finnas närvarande under aktiviteterna.
 • Ledare ansvarar för att vatten inte lämnas rinnande efter användning. Rinnande vatten anmäls omedelbart.
 • Ledare ansvarar för att inga obehöriga uppehåller sig i lokalerna. Ledare skall även
 • Avvisa utomstående samt larma polis om det inte lyckas.
 • Förtäring och alkoholhaltiga drycker är förbjudet i samtliga lokaler.
 • Tvätt av kläder, skor och dylikt får inte förekomma.
 • Ledare är skyldig att informera sig om var och hur utrustning är placerad för att kunna
 • Återställa allt på sin ordinarie plats.
 • Endast gymnastikskor med sula avsedd för inomhusbruk får användas i lokalerna.

-Om ordningsreglerna inte följs riskerar föreningen/enskild att mista rätten att disponera lokalerna och bli ersättningsskyldiga för skador på lokaler, inredning och material.

-Onormal nedsmutsning och skadegörelse faktureras.

Formulär för ansökan om att boka någon av våra lokaler.

Vi förbehåller oss rätten att anvisa annan tid än den begärda. Undertecknad ansöker om att få hyra nedanstående lokal/anläggning och förbinder sig att följa de regler som gäller för att hyra lokaler av Vansbro kommun.

När vi tagit emot och behandlat din ansökan kommer du att få svar via e-postadressen du angivit, viss handläggningstid förekommer.

 • Avbokning av tid ska ske innan tiden för bokning inträffar annars debiteras bokning enligt gällande taxa: vaxel@vansbro.se
 • Minst en vecka innan hyran/hyresperioden ska börja måste ansökan vara inne.Termin/period (en ansökningslapp per termin) * (obligatorisk)
Termin/period (en ansökningslapp per termin)


Observera: Ett av ovanstående val måste väljas att få iväg formuläret-exempel: Vill du hyra ett datum på våren, välj då Vår
Lokal * (obligatorisk)
Lokal


Denna information måste alltid fyllas i- fyll i enligt exempel


Vansbro kommun hanterar dina personuppgifter enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Senast uppdaterad: 22 maj 2023