Vill du boka lokal?

Bokning av kommunens Sporthallar HT24 VT25

Kom ihåg att göra er bokningsförfrågan senast den 29 juli. Sporthallar bokas per termin och denna ansökningsperiod gäller för hösten 2023 och våren 2024 (fyll i ett formulär per termin). Efter bokningsbekräftelse är det upp till varje förening att själva fördela sina halltider inbördes utifrån egen prioritering. Ansökningsformulär: www.vansbro.se/bokalokal

Frågor hänvisas till vaxel@vansbro.se

Här hittar du alla våra uthyrningsbara lokaler.

 • Berghedenskolans sporthall, Äppelbo
 • Kvarnåkerskolans sporthall, Dala-Järna
 • Myrbackaskolans sporthall, Dala-Järna
 • Nederborgsskolans sporthall, Nås
 • Parkskolans sporthall, Vansbro
 • Smedbergsskolans sporthall, Vansbro
 • Teatern, Pelarsalen och Grottan

Ideella föreningar/evenemang har 50 procent rabatt på alla nedanstående priser.

Kök/matsalar
* Helg= fredag till söndag
Hyra av kök kräver behörig personal. Om vi står för personalen kostar det extra.

Kök/matsalar

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Storkök Smedbergsskolan

349


523

7 323*

Kök Berghedens skola

219

1 752

328

2 628

Kök Myrbacka skola

219

1 752

328

2 628

Kök Kvarnåker skola

219

1 752

328

2 628

Kök Nederborg skola

219

1 752

328

2 628

Kök Söderåsen

219

1 752

328

2 628

Kök övriga

89

714

134

1 070

Matsal Smedbergsskolan

89

714

134

1 070

Matsal övriga

73

584

109

876

Gymnastiklokaler
** Minimidebitering 50 kronor per faktura

Gymnastiklokaler

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Berghedens skola

65

519

97

779

Smedbergsskolan

89

714

134

1 070

Parkskolan

49 **

389

73

584

Myrbacka skola

105

843

158

1 265

Kvarnåker skola

49 **

389

73

584

Nederborg skola

105

843

158

1 265

Bastu i anslutning till gymnasitiklokal

50 kronor/gång**

Övriga skollokaler

Övriga skollokaler

Vardag/timme i kronor

Helg/timme i kronor

Hemkunskap- och slöjdsal

109

164

Musik- och skolsal

73

109


‌Lokaler i Medborgarhuset

Lokaler i Medborgarhuset

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Teatern

292

2 336

438

3 503

Pelarsalen

146

1 168

219

1 752

Grottan

73

584

109

876

Vansbrorummet

73

584

109

876

Järnarummet

73

584

109

876

Nåsrummet

73

584

109

876

Äppelborummet

73

584

109

876

Foajén

73

584

109

876


 • Hyresgästen är ansvarig för ordning i Idrottshall, omklädningsrum och blir blir ersättningsskyldig för skador på lokaler, inredning och material som inte kan hänföras till normalt slitage.
 • Ledare ansvarar för att fönster och dörrar är stängda/låsta, att belysningen släcks samt och att lokalerna lämnas i ett städat och vårdat skick.
 • Eventuella skador och klagomål anmäls omedelbart till Sektor service-Vansbro kommun. internservice@vansbro.se
 • Ansvarig ledare ska alltid finnas närvarande under aktiviteterna.
 • Ledare ansvarar för att vatten inte lämnas rinnande efter användning. Rinnande vatten anmäls omedelbart.
 • Ledare ansvarar för att inga obehöriga uppehåller sig i lokalerna. Ledare skall även
 • Avvisa utomstående samt larma polis om det inte lyckas.
 • Förtäring och alkoholhaltiga drycker är förbjudet i samtliga lokaler.
 • Tvätt av kläder, skor och dylikt får inte förekomma.
 • Ledare är skyldig att informera sig om var och hur utrustning är placerad för att kunna
 • Återställa allt på sin ordinarie plats.
 • Endast gymnastikskor med sula avsedd för inomhusbruk får användas i lokalerna.

-Om ordningsreglerna inte följs riskerar föreningen/enskild att mista rätten att disponera lokalerna och bli ersättningsskyldiga för skador på lokaler, inredning och material.

-Onormal nedsmutsning och skadegörelse faktureras.

Formulär för ansökan om att boka någon av våra lokaler.

Vi förbehåller oss rätten att anvisa annan tid än den begärda. Undertecknad ansöker om att få hyra nedanstående lokal/anläggning och förbinder sig att följa de regler som gäller för att hyra lokaler av Vansbro kommun.

När vi tagit emot och behandlat din ansökan kommer du att få svar via e-postadressen du angivit, viss handläggningstid förekommer.

 • Avbokning av tid ska ske innan tiden för bokning inträffar annars debiteras bokning enligt gällande taxa: vaxel@vansbro.se
 • Minst en vecka innan hyran/hyresperioden ska börja måste ansökan vara inne.Termin/period (en ansökningslapp per termin) * (obligatorisk)
Termin/period (en ansökningslapp per termin)


Observera: Ett av ovanstående val måste väljas att få iväg formuläret-exempel: Vill du hyra ett datum på våren, välj då Vår
Lokal * (obligatorisk)
Lokal


Denna information måste alltid fyllas i- fyll i enligt exempel


Vansbro kommun hanterar dina personuppgifter enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Senast uppdaterad: 8 juli 2024