Vill du boka lokal?

Här hittar du alla våra uthyrningsbara lokaler.

  • Berghedenskolans sporthall, Äppelbo
  • Kvarnåkerskolans sporthall, Dala-Järna
  • Myrbackaskolans sporthall, Dala-Järna
  • Nederborgsskolans sporthall, Nås
  • Parkskolans sporthall, Vansbro
  • Smedbergsskolans sporthall, Vansbro
  • Teatern, Pelarsalen och Grottan

Ideella föreningar/evenemang har 50 procent rabatt på alla nedanstående priser.

Kök/matsalar
* Helg= fredag till söndag
Hyra av kök kräver behörig personal. Om vi står för personalen kostar det extra.

Kök/matsalar

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Storkök Smedbergsskolan

294


440

6 164*

Kök Berghedens skola

184

1 475

276

2 212

Kök Myrbacka skola

184

1 475

276

2 212

Kök Kvarnåker skola

184

1 475

276

2 212

Kök Nederborg skola

184

1 475

276

2 212

Kök Söderåsen

184

1 475

276

2 212

Kök övriga

75

601

113

901

Matsal Smedbergsskolan

75

601

113

901

Matsal övriga

61

492

92

737

Gymnastiklokaler
** Minimidebitering 50 kronor per faktura

Gymnastiklokaler

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Berghedens skola

55

437

82

655

Smedbergsskolan

75

601

113

901

Parkskolan

41 **

328

61

492

Myrbacka skola

89

710

133

1 065

Kvarnåker skola

41 **

328

61

492

Nederborg skola

89

710

133

1 065

Bastu i anslutning till gymnasitiklokal

38 kronor/gång**

Övriga skollokaler

Övriga skollokaler

Vardag/timme i kronor

Helg/timme i kronor

Hemkunskap- och slöjdsal

92

138

Musik- och skolsal

61

92


‌Lokaler i Medborgarhuset

Lokaler i Medborgarhuset

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Teatern

246

1 966

369

2 949

Pelarsalen

123

983

184

1 475

Grottan

61

492

92

737

Vansbrorummet

61

492

92

737

Järnarummet

61

492

92

737

Nåsrummet

61

492

92

737

Äppelborummet

61

492

92

737

Foajén

61

492

92

737


Formulär för ansökan om att boka någon av våra lokaler.

Vi förbehåller oss rätten att anvisa annan tid än den begärda. Undertecknad ansöker om att få hyra nedanstående lokal/anläggning och förbinder sig att följa de regler som gäller för att hyra lokaler av Vansbro kommun.

Ordningsregler gällande hyra av idrottshall , 24.6 kB.

När vi tagit emot och behandlat din ansökan kommer du att få svar via e-postadressen du angivit.

  • Avbokning av tid ska ske innan tiden för bokning inträffar annars debiteras bokning enligt gällande taxa: vaxel@vansbro.se
  • Minst en vecka innan hyresperioden ska börja måste ansökan vara inne.Termin/period (vill man boka för två terminer så blir det två ansökningar) * (obligatorisk)
Termin/period (vill man boka för två terminer så blir det två ansökningar)


OBSERVERA: Ett av ovanstående val måste väljas att få iväg formuläret-exempel: Vill du hyra ett datum på våren, välj då VÅR
Lokal * (obligatorisk)
LokalVansbro kommun hanterar dina personuppgifter enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022