Badplatser

För dig som tycker om att bada finns ett stort utbud av fina badplatser i hela kommunen.

Stranden vid Närsjö i Nås. Foto: Tobias Eriksson.

Stranden vid Närsjö i Nås. Foto: Tobias Eriksson.

Vi ansvarar för de här badplatserna:

Vi ansvarar inte för övriga badplatser vid sjöar och tjärnar. De sköts och underhålls ofta av någon ideell förening. Ingen av badplatserna i vår kommun är tillräckligt stor för att det ska finnas krav på provtagning av badvattnet. Kommunen tar ändå vanligtvis badvattenprover vid några av friluftsbaden inför varje badsäsong.

Under säsong besöks sedan varje badplats två gånger i veckan då vi kontrollerar att allt ser okej ut. Då töms bland annat soptunnor och dass.

Kontakt gällande skötseln

Har du frågor, klagomål eller kanske ett beröm du vill förmedla gällande skötseln av våra badplatser? Tag gärna direktkontakt med ansvarige Aktivitetscentrum på telefon 0281-753 54

Välkommen till våra badplatser!

Senast uppdaterad: 7 juni 2021