Naturområden, naturreservat

En stor tillgång i vår kommun är den rika och varierande naturen. För att skydda naturmiljöer och kulturlandskap kan skyddsområden, till exempel naturreservat eller kulturreservat, inrättas. Det är en del i naturvården och är både ett kommunalt och ett statligt ansvar.

Närbild på granbarr

I Vansbro kommun finns det flera naturreservat. Där hittar du bland annat skyddsvärda biotoper, myllrande djurliv och orörd natur.

Det är Länsstyrelsen Dalarna som ansvarar för naturreservat och naturområden i kommunen. På deras webbplats finns bland annat kartor, beskrivningar och skötselplaner.

Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019