Naturpris

Vårt naturpris delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer.

Talltoppar

Priset är till för att uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014.

Den som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp av personer.

Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. Priset delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet, men det är kommunstyrelsen som utser vinnaren.

Nominering för 2024 stängd.

Prisutdelning Natur- och kulturpris 2023

Kommunfullmäktiges ordförande Nils-Erik Edlund, Rune Heens mottagare av naturpriset och Mia Palmquist, ordförande i Vansbro Kultur- och Riksteaterförening, som fick kulturpriset 2023.

Vi har fått Vansbro kommuns naturpris:

När

Vem

2023

Rune Heens

2022

Bengt Brandt

2021

Emmy Ihlar

2020

Britt-Marie Brant

2019

Roland och Jonny Axelsson

2018

Sven-Åke (Niklas) Andersson

2017

Jonas Pehrs

2016

Fågelklubben Vingarna

2015

Bengt Ehnström

2014

Jean Granberg


Senast uppdaterad: 8 april 2024