Naturpris

Vårt naturpris delar vi ut varje år till någon eller några som gjort viktiga och bra insatser inom området natur och miljö.

Talltoppar

Priset är till för att uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014.

Den som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp av personer.

Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. Priset delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet, men det är kommunstyrelsen som utser vinnaren.

 

Prisutdelning 2021

Nu kan ni ta del av prisutdelningen av Vansbro kommuns Naturpris 2021! Platsen fick pristagaren Emmy Ihlar själv välja, och det blev Hästängsåsens naturreservat, platsen som blev startskottet för hennes nu prisbelönta blogg, mittidetvilda.se Länk till annan webbplats.!

Prisutdelare: Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel.

Vi har fått Vansbro kommuns naturpris:

När

Vem

2022

Bengt Brandt

2021

Emmy Ihlar

2020

Britt-Marie Brant

2019

Roland och Jonny Axelsson

2018

Sven-Åke (Niklas) Andersson

2017

Jonas Pehrs

2016

Fågelklubben Vingarna

2015

Bengt Ehnström

2014

Jean Granberg


Senast uppdaterad: 7 november 2022