VÄLKOMMEN TILL VANSBRO KOMMUN!

Aktuellt

Förberedelser inför årets vårflod

2018-03-14

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år. 

Läs mer här!

Kommunstyrelsen i korthet

2018-03-13

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 13 mars 2018. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Läs mer här!

Nyhetsarkivet >>

Redaktörer - Webmail