VÄLKOMMEN TILL VANSBRO KOMMUN!

Aktuellt

Vansbro satsar åter på barn, unga och integration genom Fritidschecken

2017-02-23


Integrationschef Alireza Akhondi och kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) gör high five för den nya satsningen på barn, unga och integration genom ett andra år med Föreningsmiljonen. Foto: Anna Nyberg.

För andra året satsar kommunstyrelsen i Vansbro på integration genom att avsätta 1 miljon kronor till det lokala föreningslivet. Även 2017 kommer alla barn mellan 0 och 18 år i kommunen att få en Fritidscheck att lösa in hos valfri förening.
− Oerhört glädjande att våra politiker förstår värdet i Föreningsmiljonen och Vansbromodellen, och att Vansbro kommun åter går i bräschen när det gäller integrationsarbete bland barn och unga, säger integrationschef Alireza Akhondi.

Läs mer här!

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter i Saltvik

2017-02-22

Vansbro kommun har fått frågor gällande trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på Trafikverkets väg riksväg 26 från Saltvik till centrum, med anledning av stängningen av Saltviksbron. Vi är medvetna om att vägen inte är idealisk som gång- och cykelväg, och arbetar på att finna en lösning.

Läs mer här!

Nyhetsarkivet >>

Redaktörer - Webmail