Välkommen till Vansbro kommun

Fotograf: Gunnar Lindholm
Fotograf: Gunnar Lindholm
Fotograf: Gunnar Lindholm
Fotograf: Gunnar Lindholm
Fotograf: Gunnar Lindholm
Fotograf: Gunnar Lindholm
Fotograf: Gunnel Gustavsson
Fotograf: Gunnel Gustavsson
Fotograf: Hans Vidén
Fotograf: Hans Vidén
Fotograf: Hans Vidén
Fotograf: Hans Vidén
Fotograf: Solveig Granström
Fotograf: Solveig Granström
Fotograf: Solveig Granström
Fotograf: Solveig Granström
Fotograf: Torsten Johansson
Fotograf: Torsten Johansson

Aktuellt

Lekparken vid Medborgarhuset rustas

2016-05-27

Lekplatserna vid det så kallade Speakers corner och i Järnvägsparken tas nu bort och istället hänvisa Vansbro kommun till lekplatsen vid Medborgarhuset som rustas upp i avvaktan på att arbetet med en eventuell aktivitetspark i Järnvägsparken ska anläggas.

Läs mer här!

Nyhetsarkivet >>

Redaktörer - Webmail