VÄLKOMMEN TILL VANSBRO KOMMUN!

Aktuellt

Mycket god ekonomisk utveckling: Vansbro går mot miljonöverskott

2016-09-30

Vansbro kommun har genom ett strategiskt och målinriktat arbete lyckats vända ett mångårigt negativt ekonomiskt resultat, och när delårsrapporten för 2016 nu är sammanställd slutar resultatet på plus 16,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett överskott på 5,4 miljoner kronor mot budget.

Läs mer här!

Ny centrumbild i Dala-Järna

2016-09-30

Det händer mycket i Dala-Järnas centrumkärna för tillfället. Bland annat har kommunens fastighetsenhet anlagt en helt ny, ändamålsenlig angöringsplats för skolbussar utanför Myrbacka skola, och snart är också upprustningsarbetet vid Mor-Eriks torg klart.

Den nya bussfickan. Foto: Vansbro kommun.

Läs mer här!

Nyhetsarkivet >>

Redaktörer - Webmail