VÄLKOMMEN TILL VANSBRO KOMMUN!

Aktuellt

Snöröjning av tak

2018-03-15
Torsdagen den 15/3 och fredagen den 16/3 kommer Vansbro kommun i förebyggande syfte att skotta taket på den del av Vansbro utbildningscenter som inrymmer Lärcentrum. Rektor på VDUF har i samråd med Vansbro kommun beslutat utrymma lokalen under skottningen. Taket består av två takdelar där den övre delens snömängd kan komma rasa ner på det undre taket.
 
Läs mer här!

Förberedelser inför årets vårflod

2018-03-14

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år. 

Läs mer här!

Nyhetsarkivet >>

Redaktörer - Webmail