VÄLKOMMEN TILL VANSBRO KOMMUN!

Aktuellt

Fritidschecken 2017

2017-12-14

Arbetet med fritidschecken 2017 är nu avslutat och vi vill tacka alla som deltagit för visat engagemang och intresse. Fritidschecken har varit ett fint sätt att stimulera barn och unga att delta i aktiviteter.

1460 fritidscheckar delades ut till boende i kommunen i åldrarna 0-18 år och 1004 fritidscheckar har nyttjats (69 %). 27 ideella föreningar, simhall och gym samt musikskolan har varit mottagare av fritidscheckarna.

Läs mer här!

Kommunfullmäktige i korthet

2017-12-12

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro den 11 december 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Motion, avgiftsfria bussresor inom kommunen
Läs mer här!


Nyhetsarkivet >>

Redaktörer - Webmail