Information om bostäder

På denna sida har vi samlat information om adresser och namnsättning, lägenhetsregister samt lediga bostäder.

Hitta bostad

Vi har ingen egen bostadsförmedling. Istället kan du vända dig till det kommunala bostadsföretaget Vansbrohem som hyr ut bostäder i olika storlekar och prisklasser.

Om du är intresserad av att hyra en bostad kan du besöka Vansbrohems webbplats. Länk till annan webbplats.

Genom lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (2000:1383) har staten gett alla kommuner i uppdrag att ta fram en genomtänkt strategi över hur bostadsbyggandet ska utvecklas.

I strategin ska kommunerna också förklara hur de ser till att medborgarna har möjlighet att välja bland olika boendeformer. Här kan du läsa vårt bostadsförsörjningsprogram.

Adresser

Plan- och byggenheten arbetar med adresserna i kommunen, samt med att hålla lantmäteriets Länk till annan webbplats. adressdatabas och delar av deras fastighetsregister uppdaterat. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss.

Ska du flytta till en befintlig adress ska du anmäla det till Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Namnsättning av gator

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka namn gator, torg, kvarter och bostadsområden i Vansbro kommun ska ha. Hur förslagen kommer in kan variera. Ibland ber kommunen allmänheten om hjälp med tips, ibland hämtas namnen från exempelvis fornminnen, gamla gårdar, hur platsen ser, en historisk händelse eller från en person med anknytning till platsen.

Lägenhetsregister

Kommunen har ansvar för att uppdatera registret. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om varje bostads adress, lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp och area. Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte, eftersom de uppgifterna vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret.

Senast en månad efter att något har förändrats i bostad är fastighetsägaren, enligt lagen, skyldig att rapportera det till kommunen.

Lägenhetsregistrets uppgifter kan komma att användas för bland annat folkbokföring, statistik, forskning, planering, utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsvariation som begränsar dig i din bostad kan du i vissa fall söka bidrag för att få ditt hem anpassat efter dina behov.

Läs mer om bostadsanpassning

Senast uppdaterad: 15 juni 2023