Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Hej, vad kan vi hjälpa dig med?

Nyheter

Kalender