Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara skolor, förskolor, bibliotek, simhallar och äldreboenden. Det är intern service som sköter drift, planerat underhåll och service av kommunens offentliga lokaler.

Vårt miljökontor gör inspektioner i vissa offentliga lokaler för att se till så att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. Vi tittar bland annat på buller, fukt och mögel, ventilation och rutiner för städning.

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du i tid ska upptäcka eventuella brister i verksamheten eller brister i rutinerna.

Tänk på att du behöver anmäla vissa verksamheter till miljökontoret innan verksamheten drar igång.

Kommunen har flera olika offentliga lokaler som privatpersoner, föreningar och organisationer kan hyra till olika ändamål. Om du vill hyra någon av våra lokaler kan du kontakta växeln på telefon 0281-750 00 så blir du kopplad till rätt person.

Vi på miljökontoret genomför olika typer av verksamhetskontroller och tillsyn hos företag i kommunen. Kontrollerna görs för att säkerställa att verksamheten sköts som den ska.

Hör av dig till oss om du har några frågor om våra verksamhetskontroller och tillsyner.

Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det kan till exempel innebära att gångytor ska vara framkomliga för rullstolar, att texter på skyltar är anpassade för synskadade eller att hörslinga finns installerad.

Senast uppdaterad: 25 april 2024