Anmälan om störning eller klagomål

Här kan du anmälan av störning som utgör olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

Innan anmälan till Miljökontoret

Innan du kontaktar miljökontoret bör du själv ha tagit kontakt med den störande verksamheten för att ge dem en möjlighet att själva åtgärda störningen.

För klagomål gällande inomhusmiljön i bostäder bör du först och främst vända dig
till fastighetsägaren dvs. hyresvärden om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrättsföreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. Verksamhetsutövare och fastighetsägare har enligt miljöbalken ett utökat ansvar att utreda och åtgärda risker för olägenhet för människor och miljön.

Förutsättningar för att miljökontoret ska kunna driva ett ärende:

 • Störningen ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön.
 • Störningen ska ej vara endast tillfällig eller ringa.
 • Störningen ska vara pågående.
 • För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten eller byggnad eller om det skett en olycka med utsläpp ska du omedelbart kontakta miljökontoret 0281-750 00.

Miljökontoret hanterar inte frågor som till exempel:

 • djurskyddsfrågor/vanvård som handläggs av Länsstyrelsen
 • rör arbetsmiljö
 • bristande renhållning /skador av tex gator, torg och parker
 • skade- och olycksfallsrisker
 • lösspringande hundar
 • ordningsfrågor till exempel musik från bilar
 • klagomål på sophämtningen ska till Dala Vatten och Avfall.
 • klagomål på återvinningstationer (hänvisas till FTI Förpacknigns- och tidiningsförsamlingen)
 • inomhusmiljöproblem i egen ägd bostad kontakta i första hand ditt försäkringsbolag.
 • vattenverksamhet, till exempel vattenregleringar, dammar och uttag för bevattning (hänvisas till Länsstyrelsen)


Anmälan om störning

Observera att den verksamhet eller person som har angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnas i nedanstående formulär.

Önskar du vara anomym?
Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläggas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas.

Det blir svårare att juridiskt driva ett ärende om vi inte kan påvisa att det är någon som är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning.

Anmälare
AnmälareVad avser störningen? * (obligatorisk)
Kryssa för den ruta som olägenhetsanmälan avser och beskriv i rutan under vilken typ av störning det rör sig om. Försök att beskriva störningen så utförligt som möjligt.
Vad avser störningen?
Här kan du bifoga ett dokument eller en bild
Uppgifter om verksamheten eller person som orsakar störningen

Person
eller kontaktuppgifter till störande verksamhet
PersonHar ni varit i kontakt med och påtalat störningen för den verksamhet eller person som stör? * (obligatorisk)
Har ni varit i kontakt med och påtalat störningen för den verksamhet eller person som stör?och vilka besvär får du av störningen
Var upplevs störningen? * (obligatorisk)
Var upplevs störningen?
När sker störningen? * (obligatorisk)
När sker störningen?
Hur ofta sker störningen? * (obligatorisk)
Hur ofta sker störningen?

Observera att den verksamhet eller person som har angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnas i nedanstående formulär.

Vid befogade klagomål kan miljökontoret fatta beslut om åtgärder, begränsningar samt förbud. Vid obefogade klagomål fattas beslut om avskrivning av ärendet.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024