Skyddsvallen

För att skydda Vansbro tätort från översvämning byggdes det en tre kilometer lång skyddsvall runt centrum mellan åren 2019-2021.

Bild

Vansbro

Skyddsvallen byggdes av Vansbro kommun med bidrag från myndigheten MSB, Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap. Den ska utgöra skydd upp till vattennivå +239,6 meter vilket motsvarar minst ett 200-årsflöde och ett 200-årsflöde betyder enkelt beskrivet att området statistiskt översvämmas 1 gång per 200 år.
Du kan läsa mer om det hos MSB på deras tjänst översvämningsportalen  Länk till annan webbplats..

Det är främst packad sandig moränjord som utgör vallen och mot Vanån är den försedd med erosionsskydd av krossmaterial.

Provtagningar för att upptäcka markföroreningar gjordes kontinuerligt vart efter som vallen byggdes och inga större föroreningar hittades. De mindre föroreningarna som påträffades kunde antingen grävas bort eller på annat sätt säkerställas att de inte i framtiden kan förorsaka skada i och med vallens bygge.

I projektet ingick även att riva ett gammalt och bygga ett nytt kontor för verksamheten Solör Energi då deras gamla kontor låg där vallen idag har sin sträckning.

Att promenera på vallen kan man göra på den hårdgjorda ytan under barmarksäsongen. Dock är inte vallen belyst eller tillgänglighetsanpassad.

Senast uppdaterad: 25 april 2024