Utbyggnad av Lykos lager

Lykos lagerutbyggnad i Vansbro är i full gång och nu förbereds det för en tredubbling av lagerytan. Allt ska stå klart att tas i bruk oktober 2023.

På bilden ses Stefan Lyko, Stina Munters och Rickard Lyko ta det första spadtaget inför bygget av nya lagerlokalen. Foto: Lyko

Lyko bygger ut sitt lager för fortsatt expansion i Norden och Europa. Tillbyggnadens area blir 23 600 m2 och planeras vara i drift till Black Week 2023. Efter utbyggnaden kommer centrallagrets totala yta att vara ca 40 000 m2 vilket motsvarar nästan 7,5 fotbollsplaner.

Första steget är sprängning av berggrunden som uppskattas pågå större delen av hösten. Parallellt med detta schaktas material bort och det byggs en ny personalpakering. Detta kan medföra en del ljud samt ökad trafikering vid Lykos lager.

Sprängning på Lyko Vansbro

Området där arbetet utförs. Foto: Lyko

Vilka regler gäller för byggbuller?

Bygg- och rivningsarbeten ska enligt Plan- och bygglagen planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

Miljöbalken gäller vid arbeten som kan medföra störningar till omgivningen. Av miljöbalken framgår att verksamhetsutövare är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada.

Här kan du läsa mer om buller från byggarbetsplatser på naturvårdsverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 15 juni 2023