Muddring

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav.

Vill du gräva, muddra, fylla eller placera ut material i vattnet för att bygga till exempel en brygga eller anlägga ny mark så krävs i regel tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Det gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet. För att inte skada de organismer som lever på eller i närheten av botten behöver du vara försiktig. Det är lagen miljöbalken som reglerar vattenverksamhet. Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Tänk på att du även kan behöva söka strandskyddsdispens för att göra dessa åtgärder.

Senast uppdaterad: 25 april 2024