Lönestruktur i Vansbro kommun 2023

Inom Vansbro kommun gör vi en lönekartläggning varje år inför varje löneöversyn.

Vansbro

Vansbro kommuns lönestruktur 2023

För att du som är intresserad av att arbeta hos oss ska få en känsla över vad du kan förvänta dig i lön om du söker ett arbete hos oss, finner du nedan de olika lönespannen för respektive yrkeskategori.

Tabellen uppdateras varje år efter lönekartläggning.

Yrkeskategori

10-percentil

Medianlön

90 -percintil

Administratör

28 153

34 150

33 950

Arbetsteraupeut/Sjukgymnast

37 441

38 000

39 853

Barnomsorgsbiträde

24 122

25 953

28 453

Barnskötare

25 253

27 153

29 653

Biblioteksassistent

27 089

29 000

32 067

Biståndshandläggare

31 400

33 800

35 350

Boendehandledare/boendestödjare

25 797

28 303

30 617

Chef, enhetschef samhälle, service, kansli

41 400

43 850

49 900

Chef, enhetchef VoO, IFO

41 800

46 050

48 350

Chef, rektor

48 300

52 175

55 000

Coach skola

29 590

34 124

38 657

Coach/handledare *

31 920

31 920

31 920

Drifttekniker

31 600

32 600

35 553

Elevassistent

24 500

27 897

29 888

Familjebehandlare

31 050

31 500

31 950

Fritidsledare

24 513

26 808

29 103

Förskolelärare

32 000

34 300

37 080

Förstelärare inkl LL

42 250

43 300

48 800

Grupp/teamledare

30 000

33 500

44 500

Handledare omsorg

26 603

28 573

29 823

Handläggare ekonomi

35 000

38 850

42 070

Handläggare personal

33 900

36 750

42 000

Handläggare övrigt inom kansli

35 550

39 625

45 100

Handläggare/Administratör övrig

26 200

33 300

36 200

Ingenjör

38 160

41 655

45 150

Inspektör

34 900

38 100

41 900

IT-Tekniker

33 450

34 035

34 814

Kock/Kockerska

26 903

28 963

31 013

Kurator

36 000

37 450

38 100

Lokalvårdare

24 448

25 453

27 618

Yrkeskategori

10-percentil

Medianlön

90-percentil

Lärare åk 4-6

33 450

38 050

41 100

Lärare åk 7-9 inkl LL

35 000

38 900

41 900

Lärare F3 inkl LL

34 050

37 350

38 700

Lärare inom gymnasieskolan allmänna ämnen

35 056

39 383

42 149

Lärare obehörig

27 400

32 570

33 104

Lärare, Musikskolan

31 050

32 575

34 025

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska *

46 570

46 570

46 750

Måltidspersonal

25 000

25 153

26 641

Omsorgsbiträde

23 000

25 253

27 053

Pedagogisk omsorg

27 753

30 253

32 069

Personlig assistent

25 727

28 288

30 330

Projektledare

38 500

39 300

45 950

Receptionist *

29 400

29 400

29 400

Sektorchef

61 200

62 000

62 800

Simhallspersonal

26 118

26 308

29 868

Sjuksköterska äldreomsorg

35 500

37 250

41 000

Skolsköterska

40 850

40 925

41 000

Socialsekreterare

33 300

36 000

38 000

Socialsekreterare, barn och unga

36 800

39 000

41 000

Specialpedagog

40 800

42 100

43 150

Stabschef

57 132

58 500

62 600

Studie- och yrkesvägledare

39 300

39 735

41 050

Undersköterska äldreomsorg

26 248

28 563

31 089

Vaktmästare

27 203

27 976

28 303

Vårdbiträde

23 213

25 520

28 253

Yrkeslärare

32 748

41 094

44 725

Senast uppdaterad: 6 maj 2024