Kommunens ekonomi

Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelas, samt få en överblick över kommunens ekonomi, budget och årsredovisningar.

Svenska sedlar
Härifrån kommer kommunens pengar

Andel i procent

Vad

80

Skatter och generella statsbidrag

12

Riktade statsbidrag

8

Avgifter och ersättningar som kommunen får för den service vi erbjuder

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, alltså den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Kommunalskatten består av två delar: Skatt till kommunen och skatt till Region Dalarna.

Skatt till Vansbro kommun

Alla svenska kommuner bestämmer själv hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. I Vansbro ligger skattesatsen under 2024 på 22,29 kronor per hundralapp, det vill säga 22,29 procent av Vansbrobons beskattningsbara inkomst.

Skatt till Region Dalarna

Skatten till Region Dalarna under 2024 är 11,64 kronor per hundralapp, eller 11,64 procent av beskattningsbar inkomst.

Svenska kyrkan och begravningsavgift

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en avgift på 1,31 procent dit. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så betalar du en begravningsavgift på 0,277 procent.

I kommunens strategiska plan beskrivs den politiska viljan. Vilka mål ska prioriteras och nås med de resurser som finns? Nämnderna ansvarar för att uppfylla sina nämndsmål och inte överskrida de ekonomiska ramarna. Här kan du läsa de senaste strategiska planerna.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs den strategiska planen upp, den berättar vad varje verksamhet har gjort, samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024