Brandriskprognos och eldningsförbud

När det är väldigt torrt i skog och mark och risken för bränder är stor, kan kommunen bestämma att ingen får lov att elda. Som privatperson har du ett stort eget ansvar för att inte orsaka bränder. Du ska alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld.

Pågående skogsbrand

Brandkåren Norra Dalarna uppdaterar regelbundet sin hemsida Länk till annan webbplats. gällande eldningsförbud.

När kommunen- eller länsstyrelsen Länk till annan webbplats.- beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra större och okontrollerade gräs- och skogsbränder.

När det är eldningsförbud så betyder det att du inte får använda brännbart material som exempelvis ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera för att elda i bål, lägereledar eller för att grilla.

Du får grilla i egen trädgård

Normalt sett gäller inte ett eldningsförbud i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att det är okej att grilla i din egen trädgård, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Det kan finnas undantag

Vissa aktiviteter kan vara okej även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Det finns två olika typer av eldningsförbud:

  • Normalförbud innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård men inte elda trädgårdsavfall. Ligger din tomt så pass nära skog att grillning/matlagning i egen trädgård kan orsaka skogsbrand ska du låta bli.
  • Skärpt förbud kan kan det bli om det är extremt hög brandrisk eller om det redan pågår flera stora bränder i länet eller i landet. Då är förbudet mycket större, och du får bland annat inte längre grilla eller laga mat över öppen låga i din egen trädgård.

Böter om du inte följer förbudet

Du kan dömas till böter om du bryter du mot ett eldningsförbud. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Vad är okej och inte vid eldningsförbud?

Vad?

Okej vid normalförbud*

Okej vid skärpt förbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?*

JA

NEJ

Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?**

JA

NEJ

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**

JA

NEJ

Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?**

JA

NEJ

Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?

JA

NEJ

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?

JA

NEJ

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?

NEJ

NEJ

Grillning/matlagning på skogsfastighet/i skogen?

NEJ

NEJ

Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?

JA

NEJ

Grillning/matlagning på i ett vindskydd, kåta eller liknande?

NEJ

NEJ

Grillning/matlagning på låga på fjället?

NEJ

NEJ

Grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen så att gnista ej kan orsaka brand.

JA

NEJ

Grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) men saknar en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen, till exempel i skogen eller närhet till terrängen där gnista kan orsaka brand.

NEJ

NEJ

Grillning/matlagning på låga i ett tält?

NEJ

NEJ

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?

JA (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

JA (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Elda trädgårds-/rivningsavfall/gräs på egen tomt?

NEJ

NEJ

Elda trädgårds-/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?

NEJ

NEJ

Elda trädgårds-/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?

NEJ

NEJ

Använda elgrill?

JA

JA

Tända en cigarett?

JA (men fimpen ska tas om hand och inte hamna i naturen)

JA (men fimpen ska tas om hand och inte hamna i naturen)

Använda levande ljus inomhus?

JA

JA

Använda levande ljus utomhus?

NEJ

NEJ

Elda i vedspis/kamin?

JA (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)

JA (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)

Elda i min badtunna?

NEJ

NEJ

Får jag elda i min bastu?

JA (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)

JA (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)

Använda fyrverkerier?

NEJ

NEJ

Utföra svetsning hemma?

NEJ

NEJ

Utföra heta arbeten yrkesmässigt, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor?

JA (men var aktsam om omgivning och var gnistor hamnar)

JA (men var aktsam om omgivning och var gnistor hamnar)

Använda metallkap eller metallslip?

JA (men var aktsam om omgivning och var gnistor hamnar)

JA (men var aktsam om omgivning och var gnistor hamnar)
* Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov bestämma om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är inte tillåtet om tomten ligger så nära skog att eld lätt kan spridas till skogen.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022